Web hosting, tvorba stránok, eshopy, rady, návody školenia a kurzy.

Register Login

Aukcie

Veľmi obľúbeným typom web stránok v poslednej dobe sú stránky na ktorých fungovali aplikácie na správu aukcií. Užívatelia stránok tak majú možnosť sami ponúknuť do dražby tovar, jeho vkladanie má možnosť samozrejme aj samotný prevádzkovateľ takejto stránky.

Aukcie môžu byť klasické štandardné, kedy sa zadá tovar alebo služba ktorú ideme dražiť. K položke sa doplní fotodokumentácia, cena na ktorej má dražba začínať, v akých krokoch sa má prihadzovať, lehota do kedy dražba trvá prípadne cena, za ktorú je položka ihneď predaná.

Menej obľúbenými ale zato používanými sú aj tzv. reverzné aukcie, kedy sa draží najlepšia ponuka. Dopyt zadáva kupujúci a predávajúci sa "predbiehajú" v ponukách.

Ako výstup z aukcií sú rôzne notifikácie o úspešnosti, štatistické hlásenia, prehľady o prihodení.

Je možné používať verejné aukcie ako aj privátne aukcie.

Vytvorenie web stránky na ktorej budú aukcie je veľmi jednoduché, navyše sú aj vhodným doplnkovým zdrojom príjmu v podnikaní, keďže funkcionalitu zadávania je možné užívateľom spoplatniť.

Ak sa Vám zdá byť tento článok užitočný, dajte ho zdieľať svojim priateľom.

Copyright © Pepax, s.r.o. 2012. Všetky práva k stránke ako aj jednotlivým článkom sú vyhradené podľa autorského zákona 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv. Ich použitie bez súhlasu autora nie je povolené.

Top Desktop version