Web hosting, tvorba stránok, eshopy, rady, návody školenia a kurzy.

Register Login

LMS

Názov LMS je odvodený z anglického "Learning Management System" čo v preklade znamená "systém pre správu vzdelávania".

V súčastnosti je takýto typ web stránok veľmi obľúbený najmä v prípade firiem ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie či rôzne formy certifikácie. LMS systémy je možné použiť na výuku akéhokoľvek obsahu, ktorý je možné spracovať do elektronickej podoby. Najčastejšie sú to rôzne autoškoly, systémy manažmentu kvality, elektronické kurzy počítačových programov a podobne.

Často sa objavuje aj výukový materiál ktorý firma používa na zaškolenie nastupujúcich zamestnancov alebo na doškolenie postupov pre existujúcich zamestnancov.

Výukový obsah býva veľmi často len na základe užívateľského prihlásenia sa, v prípade verejne dostupných služieb môže byť prístup aj platený.

Moderné výukové systémy dokážu presne špecifikovať kedy užívateľ môže pristupovať ku kurzu, k dispozícii je častokrát aj lektor prostredníctvom internetovej komunikácie, LMS systémy dokážu žiakov online testovať a ich vzdelávaciu aktivitu známkovať a vyhodnocovať.

Ak sa Vám zdá byť tento článok užitočný, dajte ho zdieľať svojim priateľom.

Copyright © Pepax, s.r.o. 2012. Všetky práva k stránke ako aj jednotlivým článkom sú vyhradené podľa autorského zákona 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv. Ich použitie bez súhlasu autora nie je povolené.

Top Desktop version