Web hosting, tvorba stránok, eshopy, rady, návody školenia a kurzy.

Register Login

Inzertný portál

Inzertný portál je posledným zo série portálov, ktoré sa vytvárajú najčastejšie za účelom priameho podnikania prostredníctvom web stránky. Kým aukcie koncentrujú služby a tovary za ceny ktoré sa menia podľa najlepšej ponuky, zľavomaty ponúkajú čo najatraktívnejšie zľavy, inzertné portály koncentrujú ponuky alebo dopyty inzerentov za fixné ceny.

 

Sila inzertných portálov je množstve inzerátov ktoré dokážu evidovať. Členenie môže byť podľa štátov/krajín, okresov, druhov tovarov a služieb ako aj ich podrobnejšie členenie. Pri komplexnejších systémoch je možné evidovať pri rôznych skupinách rôzne informácie, napríklad pri zvieratách položky ako očkovania, rodokmene a podobne kým pri realitách to môžu byť veľkosť pôdorysu bytu či pozemku, počet izieb a mnohé iné parametre.

 

Fungovanie systému môže byť založené na viacerých formách. Napríklad samotná inzercia môže byť zadarmo - postačuje jednoduchá registrácia užívateľa. Spoplatnenou môže byť iba zvýraznenie inzerátu, tzv. topovanie. Forma spoplatnenia je tiež alternatívna, môžu byť použité bankové platobné rozhrania, paypal alebo v poslednej dobe veľmi obľúbené mikroplatby prostredníctvom SMS.

 

Ak chcete začať využívať takýto systém, jeho spustenie môže trvať pár dní. V ukážke je riešenie, ktoré je v našich končinách najrozšírenejšie a najobľúbenejšie.

Copyright © Pepax, s.r.o. 2012. Všetky práva k stránke ako aj jednotlivým článkom sú vyhradené podľa autorského zákona 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv. Ich použitie bez súhlasu autora nie je povolené.

Top Desktop version