Web hosting, tvorba stránok, eshopy, rady, návody školenia a kurzy.

Register Login

Affiliate

Affiliate systémy sú riešenia, ktoré veľmi zjednodušene povedané pracujú s províznymi systémami.

Jednou podkategóriou je napríklad správa bannerov. Spoločnosť ktorá chce predávať svoje produkty si vytvorí množinu bannerov rôznych veľkostí, tvarov a na rôzne produkty. Tieto potom poskytne svojim sprostredkovateľom (affiliate partnerom) ktorý umiestnia bannery na svoje stránky. Ak užívatelia kliknú sa banner sú presmerovaní na stránku predajcu a v prípade že si produkt, službu, kúpia, affiliate partner dostane províziu z predaja.

Affiliate systémy sú systémy ktoré zabezpečujú evidenciu bannerov na stránkach obchodníka, generujú každému affiliate partnerovi jedinečný kód, sledujú koľko návštev prišlo z jeho stránok a s akým výsledkom.

Okrem bannerov sa môžu použiť aj textové odkazy (linky), priame odkazy alebo rozposielanie mailov.

Affiliate systémy umožňujú ohodnocovanie podľa provízneho systému ale aj napríklad systémom počet zobrazení banneru alebo aj za každého privedeného zákazníka na stránku predajcu. Prepracovanejšie systémy umožňujú vytvárať sieť sprostredkovateľov aj na viacej úrovní, levelov, kedy affiliate partner nemusí byť hodnotený len zo svojho predaja ale aj z predaja partnerov, ktorých sám do systému priviedol.

Tak ako v prípade realitných portálov aj v prípade affiliate systémov existujú affiliate portály, kde sa sa koncentrujú firmy ktoré chcú takýmto systémom predávať a správcovia (majitelia) stránok, ktorí si chcú predajom ich produktov privyrobiť.

 

Samostatnou web stránkou ktorá sa bude venovať tejto širokej problematike už pre Vás pripravujeme a nájdete ju už čoskoro na adrese affiliate.ppx.sk.

 

Ak sa Vám zdá byť tento článok užitočný, dajte ho zdieľať svojim priateľom.

Ostatná aktualizácia: piatok, 23. marec 2012, 21:39

Prečítané: 3069x

Sociálne siete

Sociálne siete sa stali fenoménom posledných pár rokov. Asi neexistuje človek, ktorý by nepoznal facebook alebo twitter. Ako všeobecná definícia by sa dalo povedať, že na sociálnej sieti sa koncentrujú užívatelia do skupín, ktoré kopírujú ich záujmy. Tieto skupiny sa pritom navzájom prekrývajú čím vzniká sila sociálnej siete, kedy jeden človek môže cez množinu svojich známych prezentovať svoje názory, postrehy, informácie.

Sociálna sieť sa tak stala veľmi silným marketingovým nástrojom, kde inzerát ak je správne zacielený môže byť efektívnejší ako kedykoľvek doposiaľ.

Sociálnych sieti vzniklo a stále vzniká veľmi veľké množstvo, niektoré firmy ktoré majú veľké množstvá zákazníkov majú minimálne vlastnú podstránku na veľkých sociálnych sieťach alebo si vytvoria svoju vlastnú. Takáto vlastná sociálna sieť má funkcionalitu rovnakú ako veľké sociálne siete, koncentruje ale užívateľov so špecifickým záujmom. Informovať zákazníkov o novinkách, prípadne robiť cielený marketing ešte nebolo nikdy tak jednoduché ako v súčastnosti.

Okrem vlastných softwarových riešení na ktorých sa dá postaviť sociálna sieť ešte existujú rôzne doplnky a rozšírenia, vďaka ktorým je možné prakticky akúkoľvek stránku obohatiť o prepojenie s existujúcimi sociálnymi sieťami. Najznámejšie sú zoznamy priaznivcov stránok na facebooku (Google+), moduly na import diskusií priamo zo socialnej siete do web stránky, tlačidlá na prepojenie ("pridať", "páči sa mi" ....).

Sociálne siete zmenili staticky vypadajúce web stránky ktoré informácie iba prinášali na živý organizmus ktorý sa zjednodušene povedané sám vyvíja a mení a informácie na ňom pribúdaju aj z iných zdrojov ako od autora stránky.

 

Ak sa Vám zdá byť tento článok užitočný, dajte ho zdieľať svojim priateľom.

Ostatná aktualizácia: pondelok, 12. marec 2012, 14:53

Prečítané: 4254x

Komentáre

Komentáre podobne ako diskusné fóra ostávajú na stránke zverejnené pokiaľ ich moderátor alebo majiteľ stránky neodstráni.

Rozdiel medzi komentárom a diskusným fórom je ten, že komentáre sa vždy viažu na nejaký obsah, najčastejšie je to článok, ku ktorému sa návštevníci príslušnej stránky vyjadrujú.

Komentovať môžu anonymní užívatelia alebo prihlásení, podľa toho aké pravidlá stanoví majiteľ stránok. Často sa tiež komentáre zobrazujú až po ich odsúhlasení moderátorom. V prípade väčších portálov, kde je počet komentujúcich väčší, môžu komentáre pripájať prihlásení užívatelia a moderátori dodatočne kontrolujú, či komentáre neporušujú definované pravidlá.

Komentáre podobne ako diskusné fóra zvyšujú záujem vyhľadávačov o konkrétny článok či stránku.

 

Ak sa Vám zdá byť tento článok užitočný, dajte ho zdieľať svojim priateľom.

Ostatná aktualizácia: pondelok, 12. marec 2012, 13:38

Prečítané: 3332x

Reality

Realitné portály sú samostanou kapitolou medzi špeciálnymi riešeniami z pohľadu web stránok. Ich špecifiká predaja neumožňujú použiť riešenie ktoré by sa dalo použiť aj v inej oblasti bežného podnikania. Vzniklo tak množstvo riešení, ktoré sa špecializujú vyslovene iba na realitný trh.

Prepracovanosť týchto riešení je priamo úmerná od veľkosti realitnej agentúry, ktorá toto riešenie používa. Pri malých realitných spoločnostiach stačí katalógové zobrazenie ponúkaných nehnuteľností, pri veľkých realitných agentúrach už na ich riešení vidíme veľmi bohatú funkcionalitu. Najlepšie systémy majú vyhľadávania podľa možných (niekedy skoro až nemožných) parametrov, zacielenie na určitú geografickú oblasť, databázu v ktorej sa eviduje a dá sa vyhľadávať napríklad aj podľa počtu kúpeľní alebo zasielanie vhodných ponúk mailom.

Doplnkovou skupinou sú veľké portály, ktoré koncentrujú ponuky od realitných agentúr na jednom mieste a realitnej činnosti sa pritom ani nemusia priamo venovať.

Malé systémy neumožňujú priame prepojenie s takýmito portálmi, ich ponuky je nutné nahrávať do takýchto systémov ručne. V zásade platí, že čím väčšia realitná spoločnosť, tým sofistikovanejší realitný systém a tým väčšia možnosť automaticky publikovať nehnuteľnosti na verejných realitných portáloch.

 

Ak sa Vám zdá byť tento článok užitočný, dajte ho zdieľať svojim priateľom.

Ostatná aktualizácia: pondelok, 12. marec 2012, 14:32

Prečítané: 2600x

Diskusie

Diskusie, alebo diskusné fórum v interenetovej terminológii znamená miesto, kde si užívatelia vymieňajú svoje názory ku konkrétnej téme vo forme konverzácie alebo vo forme publikovania príspevkov. Diskusia tak môže byť nástroj rovnaký ako skupinový chat s tým rozdielom, že príspevky sú zverejňované v ľubovoľnom čase, aj keď ostatní diskutujúci nie sú práve online.

Diskusia je často moderovaný nástroj, kedy vlastné diskusné fórum má svojho moderátora (moderátora môže mať aj každá téma zvlášť), ktorý kontroluje a diskusie usmerňuje. Rozsah vstupu moderátora je daný pravidlami diskusného fóra.

Hlavným rozdielom medzi diskusným fórom a chatom je že príspevky na diskusnom fóre ostávajú viditeľné ak po skončení diskusie.

Vyhľadávače "majú radi" diskusné fóra, pretože práve na nich sa najčastejšie nachádza najrelevantnejší obsah ktorý najviac odzrkaľude to čo bežného užívateľa zaujíma.

Ak máte vlastnú web stránku mali by ste istotne pouvažovať o zriadení aspoň minimálne veľkého diskusného fóra.


Ak sa Vám zdá byť tento článok užitočný, dajte ho zdieľať svojim priateľom.

Ostatná aktualizácia: pondelok, 12. marec 2012, 13:28

Prečítané: 2845x

Zľavomaty

Zľavomaty zaznamenali v poslednom období u užívateľov internetu veľký úspech. Vzniklo veľa stránok, ktoré sa venujú vyslovene iba predajom zliav na rôzne služby, niekedy aj tovar. Tieto stránky sumárne nazývame zľavomaty.

Návštevníci si kupujú kupón, za ktorý dostávajú službu častokrát za cenu menšiu ako polovica pôvodnej ceny. Firmy ktoré služby poskytujú limitujú množstvo kupónov, ktoré sa môžu jednorazovo predať v rámci jednej akcie prípadne koľko kupónov musí byť predaných aby zľava platila.

Užívateľ vidí koľko kupónov sa už predalo a samozrejme aj všetky ostatné informácie ktoré sa služby týkajú. Veľa krát je konkrétna služba na zľavomatoch opísaná lepšie ako na vlastných stránkach poskytovateľa služby.

Najviac sa cez kupóny predávajú služby ako víkendové pobyty, zájazdy, skrášľovacie alebo regeneračné služby. Často vidno aj kupóny na rôzne jedlá. Menej častým sú zľavy na tovar, pretože v ich prípade nie je možné dávať zľavy väčšie ako 50%. Výnimkou sú akcie, kedy predajca zadotuje malým množtvom limitovanú akciu.

Ak poskytujete služby pri ktorých na ohraničené množstvo viete dať výraznú akciovú zľavu zľavomat je veľmi dobrým marketingovým nástrojom ako sa zviditeľniť. Pri slušných zľavomatoch ostávajú Vaše ponuky v histórii ponúk a zákazník sa tak o Vás môže dozvedieť aj po skončení akcie.

 

Ak sa Vám zdá byť tento článok užitočný, dajte ho zdieľať svojim priateľom.

Ostatná aktualizácia: pondelok, 12. marec 2012, 14:11

Prečítané: 2976x

Aukcie

Veľmi obľúbeným typom web stránok v poslednej dobe sú stránky na ktorých fungovali aplikácie na správu aukcií. Užívatelia stránok tak majú možnosť sami ponúknuť do dražby tovar, jeho vkladanie má možnosť samozrejme aj samotný prevádzkovateľ takejto stránky.

Aukcie môžu byť klasické štandardné, kedy sa zadá tovar alebo služba ktorú ideme dražiť. K položke sa doplní fotodokumentácia, cena na ktorej má dražba začínať, v akých krokoch sa má prihadzovať, lehota do kedy dražba trvá prípadne cena, za ktorú je položka ihneď predaná.

Menej obľúbenými ale zato používanými sú aj tzv. reverzné aukcie, kedy sa draží najlepšia ponuka. Dopyt zadáva kupujúci a predávajúci sa "predbiehajú" v ponukách.

Ako výstup z aukcií sú rôzne notifikácie o úspešnosti, štatistické hlásenia, prehľady o prihodení.

Je možné používať verejné aukcie ako aj privátne aukcie.

Vytvorenie web stránky na ktorej budú aukcie je veľmi jednoduché, navyše sú aj vhodným doplnkovým zdrojom príjmu v podnikaní, keďže funkcionalitu zadávania je možné užívateľom spoplatniť.

Ak sa Vám zdá byť tento článok užitočný, dajte ho zdieľať svojim priateľom.

Ostatná aktualizácia: nedeľa, 04. marec 2012, 19:47

Prečítané: 3099x

Copyright © Pepax, s.r.o. 2012. Všetky práva k stránke ako aj jednotlivým článkom sú vyhradené podľa autorského zákona 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv. Ich použitie bez súhlasu autora nie je povolené.

Top Desktop version